tel: 0617557477 e-mail: coaelecsoft@outlook.com

SEO optimizacija - Search Engines Optimization

https://primer.izrada-sajta.rs/seo-optimizacija-2-

Izrada sajta, dizajn i programiranje, podrazumeva i optimizaciju za pretraživače.  Vaš budući sajt biće dopadljiv korisniku i  na njemu će pronaći ono zašto je došao, ali da bi ga uopšte video treba da bude optimizovan za pretraživače.

SEO optimizacija - Search Engines Optimization